Kurzy Systémové Dynamiky a Systémového Myšlení

systémové myšlení - systémová dynamika - simulace

Systémová dynamika je vědní disciplína patřící mezi systémové vědy. Zkoumá systémy, jejich vývoj a chování v čase. Popisuje tendence, závislosti, vazby a vzorce chování mezi jednotlivými veličinami systému a především nachází mechanismy, jak tyto veličiny nebo jejich děje ovlivňovat a řídit.

Základní kurz Systémového myšlení vás uvede do problematiky jednoho z nejužitečnějších nástrojů řešení problémů vznikajících ve složitých systémech - organizacích libovolného typu. S nástroji, které se naučíte používat můžete začít zcela novým způsobem nahlížet na problémy řízení, prodeje, lidských zdrojů, financí, životního prostředí, kontrolní činnosti či včechno dohromady.

Úvodní kurz systémové dynamiky je věnován základům systémového přístupu a práci s počátačovými modely. Je určen těm, kteří se chtějí stát odborníky na systémové řešení problémů, nezávisle na odvětví ve kterém působí.

Naše společnost nabízí několik školení zabývajících se problematikou systémového myšlení a systémové dynamiky jak pro začátečníky tak pro pokročilé. Vyučující všech kurzů patří k celosvětové špičce v oboru.

Chcete se dozvědět více:? Aktuální nabídka kurzů a školení

 

 

 

Nový Vensim® 8 v češtině! Stáhněte si svou verzi PLE zdarma!

Stáhnout Vensim PLE »