Simulace a optimalizace procesů

Řada organizací - výrobních, servisních či poskytujících zdravotnické služby požaduje informace o klíčových procesech ovlivňujících samotnou výkonnost, kvalitu či kapacitu.

Zde uvádíme některá zadání, se kterými přicházejí:optimalizace procesů - simulace

- Snižování nákladů

- Zvyšování produkivity

- Odstranění "úzkých míst"

- Rozšiřování výroby

- Lidské zdroje ve výrobě - výběr, vzdělávání, udržení

- Kvalita, její zvyšování/udržení

 Ať už se jedná o hledání skrytých zdrojů pro snižování nákladů, optimalizaci celé výroby z hlediska propustnosti, strategické řízení či nastavení optimálního počtu pracovníků ve směnách, dodáváme simulační software, který umožní zvýšení efektivity řízení vašeho podniku. S produkty vás rádi naučíme pracovat. Níže se můžete podívat na vybrané simulace ve výrobě, službách a zdravotnictví.

Pro všechny výše uvedené problémy dokážeme nalézt řešení s využitím našich produktů. Můžeme vám nabídnout nástroje pro optimalizaci a návrh procesů a naučíme vás s nimi pracovat. Neodpověděli jsme na všechny vaše otázky? kontaktujte nás a také se podívejte na naše ukázková videa.

Ukázka simulace ve výrobě a distribuci - model výroby a distribuce čpavku

Ukázka simulace v sektoru služeb - srovnání nového a původního uspořádání call centra

Ukázka simulace ve zdravotnictví - jednoduchý model oddělení kliniky

 

 

Nový Vensim® 8 v češtině! Stáhněte si svou verzi PLE zdarma!

Stáhnout Vensim PLE »