Manažerské simulátory pro rozvoj podnikání

Slavná Kilmannova kniha "Management bez záplat" přirovnává manažery, kteří se snaží řidit firmy jako budík, ve kterém stačí v případě problému vyměnit kolečko či pérko k bláznům, nemajícím pojetí o pravém stavu věcí - mj. o tom, že příčina a důsledek nejsou v reálném světě blízké v čase a prostoru. Dnešní problém firmy pravděpodobně nevznikl dnes a byl způsoben něčím či někým v jiném oddělení nebo závodu...

Mezi nejčastější otázky, které dnes management firem řeší, patří:manažerské simulátory - simulace

-          Jak zvyšovat ziskovost (...snižovat náklady)

-          Jaký bude mít dopad nové konkurence na naši finanční výkonnost

-          Jakou reakci zákazníků způsobí zavedení nového produktu, bude to mít vliv na zvyšování výnosů, nebo dojde ke kanibalizačnímu efektu u produktů stávajících

-          Jak udržet či zvýšit zákaznickou spokojenost za existence tlaků na snižování nákladů včetně retenčních a akvizičních

-          Jak optimalizovat firemní procesy s cílem poskytovat výstupy rychleji a levněji

-          Kde nacházet úspory a jak dělat některé činnosti nově a efektivněji

-          Jak úsporněji vytěžovat zaměstnance a optimalizovat jejich nasazení ve směnách

 V praxi se nejčastěji při řešení těchto otázek využívá Excel. Nevýhodou Excelu je ovšem to, že nahlíží na daný problém staticky a svádí k zjednodušujícímu, lineárnímu myšlení. Náš reálný svět je ovšem svou povahou dynamický, neustále se mění a mezi našimi rozhodnutími a důsledky těchto rozhodnutí je často výrazné zpoždění. Nesmíme rovněž zapomenout na zpětné vazby, kdy naše zamýšlené rozhodnutí ovlivní stav, ve kterém jsme se původně rozhodovali.

Na všechny výše uvedené otázky lze nalézt odpověď s využitím našich produktů. Můžeme vám nabídnout nástroje pro vytváření manažerských simulátorů a naučíme vás s nimi pracovat. Stejně tak pro vás vytvoříme manažerský simulátor libovolného podniku - kontaktujte nás.

 

 

Nový Vensim® 8 v češtině! Stáhněte si svou verzi PLE zdarma!

Stáhnout Vensim PLE »