V oblmanažerské simulace veřejná správaasti veřejné správy a samosprávy řešíme především dva typy zadání. Prvním jsou simulátory pro návrh a ověřování politiky, druhým jsou návrhy strategií a systémů pro převádění strategie do akce. V této oblasti vlastníme unikátní know-how pro vytváření tzv. dynamického Balanced Scorecard.

Pro naše klienty vytváříme systémy pro podporu rozhodování ve všech oblastech (obrana, rozvoj, finance...). Struktura všech modelů se skládá ze dvou částí: předpokladů o fyzickém a institucionálním prostředí na jedné straně a předpokladech o rozhodovacích procesech agentů v těchto strukturách na straně druhé. Fyzická a institucionální struktura modelu zahrnuje hranice modelu a strukturu toků a hladin lidí, materiálu, peněz, informací atd. které jsou pro daný systém charakteriskické. Například Forresterova (1969) Dynamika urbanismu hledala vysvětlení úpadku měst, ke kterému dochází navzdory rozsáhlým  podpůrným a obnovovacím programům. Proto model obsahuje klíčové fyzické komponenty typického města, jako je rozsah a kvalita bydlení, komerční struktury a ostatní infrastruktura; počet, mix schopností, příjem a další atributy populace; tok lidí a kapitálu z a do města a další faktory, které vyjadřují fyzické a institucionální prostředí. Simulátory pro podporu rozhodování v komplexním prostředí dodáváme našim klientům v řadě případů v řádu dnů či týdnů, aby mohl být problém vyřešen včas

Z řešených problémů vybíráme:

Projekt: Rozpočtová politika ministerstva

Projekt: Dynamická strategie města Řešení získalo cenu Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve státní správě!