manažerské simulátory - simulace - optimalizaceŘada našich klientů vlastní, provozuje či řídí výrobní závody. Přes nejrůznější odvětví často řeší podobné problémy.

Zde uvádíme některá zadání, se kterými přicházejí:

- Snižování nákladů

- Zvyšování produkivity

- Odstranění "úzkých míst"

- Rozšiřování výroby

- Lidské zdroje ve výrobě - výběr, vzdělávání, udržení

- Kvalita, její zvyšování/udržení

 Ať už se jedná o hledání skrytých zdrojů pro snižování nákladů, optimalizaci celé výroby z hlediska propustnosti, strategické řízení či nastavení optimálního počtu pracovníků ve směnách, dodáváme manažerské simulátory, které umožní zvýšení efektivity řízení vašeho podniku.

Projet: Strategický model výroby

Projekt: Optimalizace počtu dělníků na pracovištích