Problém: Vytvořte simulátor umožňující ověření rozličných strategií na kapitálovém trhu.

kapitálový trh - simulace

kapitálový trh - simulace

Obrázek 1 - Náhled simulátoru obchodování na kapitálovém trhu

Řešení: Vytvořený simulátor umožňuje simulaci "souboje" na kapitálovém trhu. Jedná se o symetrickou hru, proto jsou role hráčů rovnocenné a zvítězí samozřejmě ten lepší. Uživatelé mají možnost ovlivňovat veškeré vstupy jako například: počáteční hotovosti hráčů, vývoj ceny akcií atd. Po nenáročném zaškolení mohou uživatelé model dále upravovat a snadno tak přizpůsobit svým následujícím požadavkům.