Stáhněte si soubor našich ukázkových simulátorů vytvořených ve Vensimu. 

 

Tento simulátor není běžným uživatelským softwarem typu kancelářská aplikace. Je vytvářen pro specifický účel a tomu odpovídají jak vstupy, tak také nároky na uživatele. Při jeho používání je předpokládána kreativita a jeho smyslem je podpora při rozhodování. Není nástrojem předvídajícím budoucnost, je ale schopen odpovídat na otázky „Co se stane, když...“, nebo „Co mám dělat, aby...“. Detailní popis simulátoru a manuál je ke stažení níže.

Tato aplikace obsahuje modely z následujících oblastí: 


Logistika

Podnik vyrábějící kovové součástky pro automobilový průmysl. Tento simulátor se zabývá vlivem různých režimů zásobování surovinami (polotovary) na provozní zisk. Do modelu je též možno promítnout vliv zákaznické spokojenosti. Model záměrně nezahrnuje vliv žádných dalších proměnných.

Základní parametry simulace:
Simulační krok: 1 den
Simulované období: 60 dní


Výroba

Podnik vyrábí plastové součástky na počítačem řízených lisech, které zpracovávají polotovar ve formě plastových granulí. Simulátor řeší problematiku snižování personálních nákladů výrobních firem a jeho dopad do profitability společnosti. 

Základní parametry simulace:
Simulační krok: 1 měsíc
Simulované období: 60 měsíců


Služby

Úředník na přepážce vydává na počkání mezinárodní řidičské průkazy. Průměrná doba vyřízení žádosti je 10 minut. Simulace řeší otázku, jak dlouhá fronta žadatelů se na přepážce vytvoří. Alternativně je možno simulovat pravidelný nebo nepravidelný interval příchodu žadatelů.

Simulátor se dále zabývá otázkou, zda systémově dynamický přístup může objasnit některé jevy, které jsou spjaty s poskytováním služeb, na něž statický přístup většinou nedává správnou odpověď.

Základní parametry simulace:
Simulační krok: 1 minuta
Simulované období: 100 minut


Státní správa

Po volbách nastoupila na radnici nová městská rada. Město disponuje na svých účtech částkou 630 mil. USD. Městská rada řeší dlouhodobý plán rozvoje a chce vědět, kolik a jakých projektů dokáže dlouhodobě financovat a jaký dopad budou mít tyto projekty na kvalitu života obyvatelstva.

Základní parametry simulace:
Simulační krok: 1 rok
Simulované období: 20 let


Pro bližší info a výsledky simulací si stáhněte manuál (odkaz níže).

Mějte prosím na paměti, že se jedná o velice zjednodušené modely vytvořené pouze za účelem demonstrace možností. Budeme velice rádi pokud si náš demonstrační software vyzkoušíte. V případě jakýchkoliv otázek či připomínek nás kontaktujte.

Download - ScienceDynamicsFour 1.6 (zip, 41M)

Download - Uživatelská příručka ScienceDynamicsFour 1.6 (zip, 1.7M)


Systémové požadavky:

- OS Windows XP a vyšší,
- NET Framework 4.5,
- 300 MB volného místa na disku,
- doporučené rozlišení obrazovky 1280x760pixelů.

Instalaci spustíte dvojklikem na soubor Setup.exe. Po skončení instalace bude na ploše vašeho počítače vytvořena ikona simulátoru Science Dynamics DEMO. Vzhledem k tomu, že ScienceDynamicsFour 1.5.zip obsahuje instalační soubory simulátoru, mohou ho některé prohlížeče (google chrome) označit za potenciálně nebezpečný. Nemusíte se bát, tento simulátor je naprosto bezpečný a neobsahuje žádný malware.