Shopping cart

Koszyk jest pusty

Koszyk

Koszyk jest pusty

Vensim DSS Public Research

Proszę zarejestruj się

Vensim DSS umożliwia zarządzanie dużymi i złożonymi modelami systemów. Udostępnia funkcje Causal TracingTM  służące do zarządzania strukturą i zachowaniem modelu. Ma zaimplementowaną metodę Monte Carlo, optymalizacji i wielowymiarowej analizy. Posiada narzędzia deweloperskie, zewnętrzne funkcje i makra, gotowe podsystemy symulacyjne, itp… Aplikacje użytkownika (symulatory lotów i inne) mogą być rozwijane przy użyciu buildera Venapp builder  lub innych języków i narzędzi (Visual Basic, C, C++, Visual C++, Delphi, Excel, narzędzia multimedialne lub Sable).

Poza ogólnymi warunkami, wymagane jest, aby wyniki uzyskane przy użyciu licencji Public Research były upublicznione. Wykorzystanie komercyjne jest zabronione. 

Vensim DSS