Vůdcovství a systémové myšlení

Leadership
Registrujte se prosím...

Kurz zaměřený na moderní pojetí vůdcovství z hlediska systémové dynamiky a systémového myšlení. Úspěšné vůdcovství není možné bez pochopení a osvojení si systémového kontextu.

V tomto kurzu se naučíte:

  • Náhledu na vlastní osobu. osobní vůdcovství a vliv vůdcovství na vaši společnost
  • Dopad vůdcovství na kvalitu, konkurenceschopnost a úspěšnost firmy
  • Využívat nástrojů systémového myšlení pro řešení problémů
  • Globálnímu pohledu na firmu
  • Systém je příčinou... nikoli důsledkem - význam a využití
  • Dynamický, nikoli statický pohled je klíčem k pochopení příčin problémů

Účastník získá jedinečné znalosti v oblasti systémového řízení, naučí se uvažovat v souvislostech a s potřebným nadhledem.