Úvod do modelování v ProModel

Registrujte se prosím...

Tento dvoudenní kurs vás uvede do problematiky modelování diskrétních procesů ve výrobě, službách i zdravotnictví. Není vyžadována žádná předchozí znalost modelování.

V kurzu se naučíte, jak:

- vytvářet lokace

- přidávat a definovat zdroje

- přidávat a definovat entity

- měnit charakter entit v přůběhu procesu

- definovat cesty

- definovat a číst výstupy simulace