Úvod do systémové dynamiky

Systemova_Dynamika_1
Registrujte se prosím...

Úvodní kurz systémové dynamiky je věnován základům systémového přístupu a práci s počátačovými modely. Je určen těm, kteří se chtějí stát odborníky na systémové řešení problémů, nezávisle na odvětví ve kterém působí. Firmy, státní správa, samospráva, konzultanti v různých oborech - všichni se mohou naučit vytvářet počítačové reprezentace problémů a testovat dopady zvolených nápravných opatření ještě předtím, než jsou zkoušena v praxi. Měníte strategii? Klesají prodeje? Příliš vysoké nálady? Chcete expandovat? To je jen zlomek problémů, které vám systémová dynamika pomůže řešit.

V tomto kurzu se naučíte:

- Chápat systémovou podstatu problémů

- Vyjadřovat mentální modely pomocí příčinných smyčkových diagramů

- Převádět mentální modely do počítačové formy a simulovat je

- Testovat důsledky rozhodnutí a nápravných opatřední