manažerské simulátory - obchodní modely

Tvorba podnikatelského plánu

Každý, kdo chce začít podnikat, by měl začít tvorbou podnikatelského plánu.  Ale jak takový plán udělat?

O tvorbě podnikatelských plánů již bylo napsáno mnoho a tak není nic snazšího než zadat toto heslo do vyhledávače a poté postupovat podle instrukcí.

Naše stránka má za cíl informovat o možnostech tvorby business plánu a to buď pomocí "tradičního statického" postupu nebo pomocí pokročilého "dynamického podnikatelského plánu" a zároveň vysvětlit výhody dynamického přístupu při tvorbě business plánu. Tradiční business plán nám může poskytnout informaci o tom, co má podnikatel v plánu a jak očekává, že se bude podnikání vyvíjet. Velmi často jsou k tomuto účelu využity tabulkové procesory jako jednoduché (a statické) simulační nástroje, které ale bohužel nedokáží věrohodně simulovat zmíněný model. 

Oproti tomu existuje možnost využít k simulaci business plánu pokročilé metody systémové dynamiky.

Jak to funguje?

Systémová dynamika je vědní disciplína patřící mezi systémové vědy. Zkoumá systémy,  jejich vývoj a chování v čase. Popisuje tendence, závislosti, vazby a vzorce chování mezi jednotlivými veličinami systému a především nachází mechanismy, jak tyto veličiny nebo jejich děje ovlivňovat a řídit.

V praxi to znamená, že mentální model (v tomto případě business plán) bude v souladu s principy systémové dynamiky převeden do formy softwarového modelu a následně bude možné pomocí simulace identifikovat potenciální problémy a stěžejní body celého business plánu.

Jaké služby nabízíme?

Konzultace business plánu

Máte vlastní business plán a chcete ho zkonzultovat s nezávislou osobou, která má zkušenosti z oblasti financí? Chcete vědět jak se na Váš business plán budou koukat investoři? Nebo máte problém s určitou částí business plánu a chcete poradit? Máte business plán, ale chcete ho přetvořit do formy vhodné pro banku? V takovém případě je pro Vás ideální služba konzultace business plánu. Nabízíme hodinové konzultace nebo spolupráci na určitých částech plánu. Případně Vás mužeme naučit jakým způsobem business plán prezentovat.

Zdá se Vám naše služba zajímavá? Kontaktujte nás. Nemusíte se bát vysokých účtů. Naše konzultace je zdarma, a pokud se domluvíme na spolupráci, bude výhodná pro obě strany.

Business plán na míru

Máte zajímavý nápad a chcete si utřídit myšlenky? Nebo chcete nápad někomu prezentovat? Nemáte zkušenosti ve financích a obchodu? Nabízíme Vám business plán na míru. V takovém případě s Vámi budeme velice úzce spolupracovat a společně vytvoříme profesionální business plán a naučíme Vás ho prezentovat. 

Jsme schopni Vám vytvořit business plán pro investora nebo business plán podle požadavků bankovních institucí. Zdá se Vám naše služba zajímavá? Kontaktujte nás.

Zdá se Vám naše služba zajímavá? Kontaktujte nás. Nemusíte se bát vysokých účtů. Naše konzultace je zdarma, a pokud se domluvíme na spolupráci, bude výhodná pro obě strany.

Hledám investora

Máte zajímavý nápad a věříte, že by mohl být zajímavý pro investory? Provedli jste důkladnou analýzu trhu, konkurence, financí? Povedlo se Vám již produkt / službu reálně prodat a na rozžíření aktivit potřebujete kapitál? Konzultovali jste svůj záměr s nezaujatou osobou? Pokud jste alespoň na tři z těchto otázek odpověděli kladně, neváhejte nás kontakovat a pokud nám Váš záměr přijde zajímavý uděláme vše proto abyste získali financování. Zdá se Vám naše služba zajímavá? Kontaktujte nás.

Zdá se Vám naše služba zajímavá? Kontaktujte nás. Nemusíte se bát vysokých účtů. Naše konzultace je zdarma, a pokud se domluvíme na spolupráci, bude výhodná pro obě strany.

Nový Vensim® 6.1! Stáhněte si svou verzi PLE zdarma!

Stáhnout Vensim PLE »