dea models

DEAFrontier (TM)  vytvořený profesorem Joem Zhu (obrázek vpravo) je dodatek k Microsoft® Excel určený k řešení modelů Data Envelopment Analysis (DEA).

DEAFrontier existuje ve třech variantách - volné, akademickékomerční verzi, které se liší funkčností a kapacitou.

Seznam dostupných modelů je uveden na obrázku vlevo.

Software je vytvořen na základě mnohaletého výzkumu a učitelské zkušenosti profesora Zhu v oblasti DEA.

Motivací k vytvoření software byla minilalizace chybné aplikace DEA modelů při jejich programování.

DEAFrontier pracuje v Excelu ve verzích XP-2016 (Windows XP-Windows 8, 8.1 a 10).

DEAFrontier používá k řešení DEA modelů Excel Solver. Aby DEAFrontier fungoval, musíte mít ve Vašem Excelu nainstalovaný Excel Solver. V Excelu verze 2007-2016 je Solver v záložce Data. U starších verzí je třeba jej nastavit v příslušném dialogovém boxu. DEAFrontier existuje také ve verzi, která funguje se software OpenSolver (www.opensolver.org). V tomto případě DEAFrontier používá COIN=OR CBC optimalizační engine a nemá žádná omezení počtu produkčních jednotek.

Před nákupem navštivte Joeho fórum a zkuste verzi, která je k dispozici  zdarma

V případě, že je software doručen, nelze jej již vrátit.

ScienceDynamics je Joeho evropskou distribuční základnou, v případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.