Problém: Jaké je optimální řešení operačních sálů v naší nemocnici? Jaká bude kapacita, vytížení a náklady v novém uspořádání - při jejich centralizaci?

optimalizace procesů - simulace

Obrázek 1 Simulace nového uspořádání operačních sálů

Řešení: Pro klienta byl vytvořen model nového uspořádání operačních sálů včetně grafické reprezentace (obrázek 1). Výsledkem simulace jsou informace o zdrojích (zdravotnický personál), entitách (pacienti, nástroje, spotřební materiál), vytížení, nákladech a kapacitách a to minutu po minutě i v celosměnných přehledech, jak je naznačeno na obrázku 2. Jedním z výstupů simulace je potvrzení úspory ve výši 39% nákladů na provoz operačních sálů.

 optimalizace procesů - simulace

 Obrázek 2 Výstup simulace - ipodrobná nformace o kapacitách, vytížení a nákladech