Problém: Vytvořte dynamický Balanced Scorecard města - nástroj pro ověření a implementaci strategie rozvoje

dynamický BSC - manažerské simulátory

Obrázek 1 - Úvodní obrazovka dynamického BSC

Řešení: Pro vedení města byl vytvořen dynamický Balanced Scorecard podle autora celého konceptu Dr. Marka Šusty. K vyjádření příčinných vazeb je v tradičním pojetí používán bublinový diagram. Příčinné spoje jsou v něm pouze jednosměrné. Nepostihují tedy základní vlastnost dynamických systémů, jakým je i každá organizace - zpětnou vazbu. Dalším závažným nedostatkem je úplné opominutí zpoždění, které je často nerozpoznanou příčinou problémů (viz „Je vaším nejhorším nepřítelem růstová strategie?“). 

 

Obrázek 2 Dynamická strategická mapa města

 Dynamický scorecard příchází s plně zpětnovazebou strategickou mapou, zahrnující nejen pozitivní, ale také negativní důsledky zvolené strategie. Námi vytvořené řešení získalo cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve státní správě. 

dynamický BSC - manažerské simulátory

Obrázek 3 Obrazovka pro nastavení politiky řízení města

Dynamický BSC umožňuje okamžité testování důslekdů zvolené strategie, výběr KPI (key performance indicators - klíčových indikátorů výkonnosti) není jako v klasickém pojetí hádáním, ale prostým odečtením nejvýraznějších prvků dynamického modelu, který tvoří jádro dynamického BSC. Příklad vybraných KPI v důležitých oblastech strategie je na obrázku 4.

dynamický BSC - manažerské simulátory

Obrázek 4 Vybrané klíčové indikátory výkonnosti

Veškeré výsledky simulace zvolené strategie i politik je možné zobrazit mnoha způsoby, nejčastěji volenou formou prezentace výsledků je časový graf (obrázek 5).

dynamický BSC - manažerské simulátory

Obrázek 5 Výsledek simulace scénáře "Zvýšená porodnost" a jeho dopady na počty ve věkových skupinách