Problém: Otázka pana ministra: "Co si mohu dovolit s přiděleným rozpočtem?" a "Jak velký rozpočet bych potřeboval na řešení daného souboru problémů?"

manažerské simulátory

Obrázek 1 - Co si mohu dovolit s přiděleným rozpočtem?

Řešení: Za 5 dnů(!) byl vytvořen simulátor, který umožňuje nalezení odpovědí na obě otázky - co si mohu dovolit? (obrázek 1) a jak velký rozpočet potřebuji, abych...? (obrázek 2). Uvedené číselné údaje v obrázcích byly úmyslně změněny!

human resources simulace

Obrázek 2 Jak velký rozpočet potřebuji?