Problém: Klient vytvořil řadu nových balíčků služeb pro své tři zákaznické segmenty. Potřebuje vědět jaký bude ekonomický přínos jejich zavedení. 

 manažerské simulátory - simulace

Obrázek 1 - Vstupní obrazovka uživatelského rozhraní manažerského simulátoru

Řešení: Pro klienta jsme vytvořili simulátor, který umožňuje vložení údajů o provozu ve třech tržních segmentech, včetně doby peak, off-peak a nočního provozu, podrobných údajů o 45 balíčcích služeb a provozu na linkách. Je propojen s MS Excel, který slouží jako pohodlný zdroj dat. Simuluje vývoj v následujících 24 měsících včetně vytížení a korunových výnosů ze všech oblastí telekomunikačního trhu. Zavedením simulátoru byla výrazně zkrácena doba zjišťování podkladů pro manažerské rozhodování. Odpověď na klíčovou otázku - ekonomický přínos zavedení předmětných balíčků - vedla k jejich úplnému přepracování a tím zabránění vzniku ztrát v desítkách milionů korun...