Problém: Zjistěte determinanty zákaznické spokojenosti. Ověřte námi navrhované politiky pro udržení zákaznické spokojenosti a jejich dopad na ekonomickou výkonnost naší společnosti. Zohledněte fáze životnosti produktů, dopad marketingových akcí a změny preferencí zákazníků v čase.

 manažerské simulátory - simulace

Obrázek 1 - Ukázka uživatelského rozhraní manažerského simulátoru

Řešení: V průběhu projektu byly identifikovány hlavní determinanty chování zákazníků v předprodejní, prodejní i poprodejní fázi. Model obsahuje dynamiku podpůrných útvarů (např. Call-Centra, Technické podpory a rozvoje sítě) a celou oblast marketingového působení včetně konkurentů. Zavedení simulátoru pomohlo nalézt odpověď na výše uvedené otázky, nyní slouží k testování nových strategií a postupů, dochází také k úpravám modelu, aby odpovídal měnícím se podmínkám na trhu. Operátor je nyní díky námi vyškoleným pracovníkům provádět výraznou většinu úprav ve vlastní režii.