Problém: Výrobní firma řeší problém optimálního počtu pracovníků na pracovišti s několika navazujícími operacemi. Chce zjistit, zda má na tato pracoviště umisťovat 1, 2 nebo 3 dělníky a dosáhnout tak nejnižších nákladů na jednotku. 

optimalizace procesů - simulace
 Obrázek 1 - Ukázka obrazovky modelu

 Řešení: Byl vytvořen simulační model pracoviště a scénáře pro 1-3 pracovníky.

optimalizace procesů - simulace 

Obrázek 2 - Ukázka statistického výstupu pro scénář č. 1

Mimochodem, optimální počet zaměstnanců z hlediska nejnižších nákladů na jednici byl v tomto případě 2.