Problém: Firma s obchodním oddělením a projektovou kanceláří umístěnou v zahraničí provozuje výrobní podnik. Řeší celou řadu problémů, spojených s kvalitou projektů, optimálním počtem zaměstnanců, dalšími investicemi do výroby... Jaké budou ekonomické důsledky změn v výše uvedených oblastech?

manažerské simulátory - simulace - výroba 

Obrázek 1 - Ukázka vstupně-výstupní obrazovky simulátoru

 Řešení: Pro management byl vytvořen simulátor, jehož výstupem jsou všechny požadované parametry a uživateli je dána velká volnost při nastavení scénářů. Příkladem výstupu je obrázek 2.

 

 Obrázek 2 - Ukázka výstupu simulace