Problém: Společnost hodlá otevřít restauraci v dobré lokalitě. Žádá posouzení svého záměru z hlediska nákladů a výnosů; optimalizaci kapacity restaurace a baru včetně potřeby personálu a kapacity kuchyně. 

 optimalizace procesů simulace

Obrázek 1 - Ukázka výstupu simulace restaurace

 Řešení: Pro management byl vytvořen simulátor, jehož výstupem jsou všechny požadované parametry podle zvolených scénářů. Příkladem výstupu je obrázek 2. Podrobný pohled ale ukazuje, že výstup nepatří k simulaci špičkové restaurace, ale fastfoodu...

 Obrázek 2 - Ukázka výstupu simulace