Sektor potravinářství čelí v současné době mnoha problémům. Levné dovozy potravin, vysoká citlivost zákazníků na cenu a přibývající regulace znamenají ve spojení se vzrůstajícími ceny energií a vstupů znamenají klesající marže a rostoucí potřebu investic. V takové situaci je nalezení optimálního řešení závislé na schopnosti řešit problém interakce několika proti sobě jdoucích faktorů najednou. Pro naše klienty z řad výrobců i distributorů potravin a nápojů vytváříme manažerské simulátory, které jim pomáhají v nalézání řešení problémů výroby, distribuce i prodeje jejich produktů. Mezi nejčastěji pokládané otázky patří:

- Jak udržet či zvýšit zákaznickou loajalitu za existence tlaků na snižování nákladů

- Jak optimalizovat firemní procesy s cílem poskytovat výstupy rychleji a levněji

- Kde nacházet úspory a jak dělat některé činnosti nově a efektivněji

- Jak efektivněji vytěžovat zaměstnance a optimalizovat jejich nasazení

Projekt: Manažerský simulátor výroby džusů

Projekt: Návrh a optimalizace provozu restaurace