Problém: Ve spolupráci se top managementem společnosti definujte jasnou vizi společnosti a nastavte systém pro sledování naplňování této vize.

Obrázek 1 - Náhled interní strategické mapy

Řešení: Problém společnosti byl vyřešen pomocí metody balanced scorecard. Nejdříve byla ve spolupráci s top managementem společnosti vytvořena interní strategická mapa (náhled viz. výše). Následně byla stanovena jasná vize společnosti a byly vybrány hlavní ukazatele jejichž pomocí bude sledován průběh naplňování vize. U každého ukazatele byla jasně vymezena odpovědnost jednotlivých manažerů společnosti a časové rámce