informační technologie - simulace

V oblasti informačních technologií nejčastěji pro naše klienty řešíme otázky spojené s projekotvým řízením a bezpečností. Projekty trvají mnohem déle než bylo očekáváno, výstup není bez chyb a stojí často více než původně měly. Těžká volba mezi investicí do vytvoření, implementace a udržování bezpečnostní politiky také vyžaduje komplexní úvahu, která je s využitím tradičních metod (obvykle tabulkových kalkulátorů, v tragičtějších případech MS PowerPointu s řadou úderných hesel) obtížná až nemožná, případně špatně dopadající.

Klientům v oblasti IT dodáváme dynamické simulátory na podporu rozhodování. Statické myšlení je zaměřeno na jednotlivé události. Dynamické myšlení sleduje chování řešené problematiky v čase.   Z tradičního statického pohledu dále vyplývá, že něčemu skutečně rozumět znamená soustředit se na detaily, systémový pohled je ale zaměřen na hledání kontextu a vztahů - smyslu věcí. Dále je zvykem pouhou korelaci vydávat za příčinnou souvislost, důsledky takových omylů jsou obecně známé, systémové myšlení je zaměřeno na hledání skutečných vztahů příčiny a důsledku. Systémové myšlení také nezapomíná na zpětné vazby. Naše rozhodnutí ovlivní stav, ve kterém jsme se původně rozhodovali, a dále ovlivňuje rozhodování ostatních zúčastněných. Pro tradiční přístup je také typická honba za přesnými daty. Systémový myslitel ví, že když není možné přesně měřit, je možné dostatečně dobře kvantifikovat a tím do úvah zahrnout i všudypřítomné soft-faktory, které nesystémové myšlení zcela opomíjí.

Projekt: Projektové řízení vývoje software