Finance Bankovnictví simulaceOblast financí a bankovnictví je v současné době pod velmi výrazným regulatorním tlakem ze strany evropských i tuzemských bankovních regulátorů. Vzhledem k množství negativních vlivů působících na České bankovnictví ať již ve formě hospodářského zpomalení a s tím souvisejícím zpomalením úvěrování tak na druhé straně tlaku na marže způsobeném nízkou úrovní úrokových sazeb je jasné, že bankovnictví v České republice prochází obdobím nebývalých změn. Nemluvě o množství nově příchozích konkurentů na Český trh, výrazně narušujících výsostné pozice "velkých" hráčů.


Společnost Proverbs, a.s. má dlouholeté zkušenosti v poradenství za využití produktů systémové dynamiky. Naše produkty Vám mohou velmi výrazným způsobem pomoci při implementaci nových regulatorních požadavků a to především tvorbou modelů a následnou simulací dopadů nové regulace do výkazů a následně ukazatelů výkonnosti banky.

S oblastí financí a bankovnictví máme rozsáhlé zkušenosti, níže uvádíme krátká shrnutí vybraných projektů:

Projekt: Kapitálový trh

Projekt: Finanční modelování a predikce Cash Flow