Problém: Pro našeho klienta, jednu z nejvýznamnějších klinik na světě je třeba vytvořit simulátor, který v závislosti na genetickém profilu pacienta zjistí dopady vybrané medikace na jeho metabolismus, zobrazí potřebná varování a hladiny metabolitů v séru.

vědecká simulace - farmakogenomika

Obrázek 1 - Jedna z výstupních obrazovek simulátoru - v tomto případě metabolismus citalopramu

Řešení: Byl vytvořen simulátor, který umožňuje import genetického profilu pacienta a v závislosti na lékařem zvolené medikaci počítá možná rizika takové léčby z farmakologického hlediska.