manažerské simulátory - energetický trhProblém: Před několika lety jsme byli požádáni útvarem strategie obchodníka s elektrickou energií o zpracování modelu a simulátoru obchodování na deregulovaném energetickém trhu.

Řešení: Výsledkem spolupráce byl model společnosti, která přechází z prostředí monopolního do tržního a začíná   se potýkat s fenoménem konkurence. Model umožňuje vkládání údajů o vlastních i konkurenčních kapacitách, jejich využití, cenách a strategii. Potom je schopen po hodinách simulovat vývoj na trhu el. energie včetně výnosů jak vlastní firmy, tak i konkurence. Dále je ilustrativním příkladem modelu a simulátoru pro uchopení nových oblastí podnikání a učení se novým dovednostem.

 

Obrázek 1 - Uživatelské rozhraní simulátoru Energetického trhu