Manažerské modelování lidských zdrojů

HR
Registrujte se prosím...

Dvoudenní kurs určený zejména personalistům. Kurs je zaměřený na modelování problematiky spojené s personální politikou organizací a testování různých personálních politik. V průběhu školení se účastníci podrobně seznámí s postupy při vytváření dynamických modelů řetězců stárnutí a dalšími strukturami vhodnými pro uchopení kariérních řádů ve státní správě i soukromých organizacích a modelování soft-proměnných nezbytných při řízení lidských zdrojů.

U účastníků se předpokládá znalost modelovacího prostředí Vensim.