Systémové myšlení pro pokročilé

SystemThinking_2
Registrujte se prosím...

Kurz navazující na úvod do systémového myšlení. V tomto kurzu rozvinete pod vedením zkušených lektorů své systémově-myslitelské dovednosti a naučíte se převádět své systémové mentální modely do počítačové podoby - a tak ověříte jejich platnost.

V tomto kurzu se naučíte:

- Vytvářet složité příčinné smyčkové diagramy

- Dále rozvinout disciplíny systémového myšlení

    - týmové učení

    - osobní mistrovství

    - sdílení vizí

- Převádět příčinné smyčkové diagramy do podoby počítačových modelů