Úvod do systémového myšlení

SystemThinking_1
Registrujte se prosím...

Základní kurz Systémového myšlení vás uvede do problematiky jednoho z nejužitečnějších nástrojů řešení problémů vznikajících ve složitých systémech - organizacích libovolného typu. S nástroji, které se naučíte používat můžete začít zcela novým způsobem nahlížet na problémy řízení, prodeje, lidských zdrojů, financí, životního prostředí, kontrolní činnosti či včechno dohromady...

V tomto kurzu se naučíte:

- Vytvářet příčinné smyčkové diagramy (Causal Loop Diagrams)

- Využívat nástrojů systémového myšlení pro řešení problémů

    - pohled z 10 km

    - systém je příčinou... nikoli důsledkem

    - dynamický, nikoli statický pohled je klíčem

    a sedm dalších dovedností