Modelování ve Vensimu pro pokročilé

Skoleni_Vensim_2
Registrujte se prosím...

Zvládli jste základy modelování ve Vensimu, umíte vytvářej jednoduché modely a simulátory a chcete své znalosti dále rozvíjet? Naučit se využívat všechny možnosti Vensimu a vytvářet simulační laboratoře pro podporu strategického i operativního rozhodování ve vaší organizaci? Během tohoto kurzu se naučíte:

- Používat Test reálnosti výsledků (Reality Check)

- Provádět citlivostní analýzu

- Používat pole a matice

- Provádět optimalizaci

- Distribuovat modely uživatelům

- Stavět složité modely